Asura Dünyası - Neo Tabanlı Yeni Oyun Platformu -

in #tr6 years ago (edited)

1.jpg

1970-1980 yılları arasında Atari salonlarının yaygınlaşmasıyla insanlar birbiri ile oyun oynayarak ve rekabet ederek sosyalleşmesi sonucu e-Spor kavramı oluştu. Kişisel bilgisayarların evlere girmesi, internetin gelişmesi ve yeni oyunların piyasaya çıkması ile birlikte e-Spor çok hızlı bir büyüme göstererek Dünya genelinde yayılmaya başladı. Günümüzde bir çok uluslar arası turnuvalar düzenlenmekte olup bu turnuvalar oyunculara rekabet edecekleri bir ortam sağlayarak e-Spor ve elektronik sporcu kavramlarının gelişmesini sağladı.

e-Spor online oyunlar üzerine kurulmuş bir spor dalıdır. Dünyanın dört bir yanından bağlanan oyuncuların internet aracılığıyla buluşup oyun oynadığı veya belli zamanlarda düzenlenmiş olan uluslararası büyük elektronik spor organizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların buluşup, oyun oynayabildiği bir spor olarak tanımlanabilir.

Asura Dünyası, toplum eko sistemine bütün olarak odaklanan ve kendi kendini yönetebilme yeteneğine sahip olan bir e-Spor platformudur.

Bu platform 5 Ana Bölüme ayrılır;

 1. e-Spor Bahis ve Turnuva Canlı Yayını
 2. Profesyönel Rehberler
 3. Topluluk Arabuluculuğu
 4. Turnuvalara Ev Sahipliği Yapma
 5. Topluluk Merkezi

Asura Dünyası'nın işlevselliği platforma bir çok yarar sağlayan bir NEP-5 tokeni olan ASA Coin'dir. ASA Coin, ödemeler, bahisler, hisseler ve kaliteli içerik paylaşımı, profesyonel rehberler, forum katkıları gibi bir çok aktiviteyi teşvik etmek amacıyla kullanılacaktır.

Platform başlangıçta 4 büyük oyuna odaklanacaktır. Bunlar ;

 1. Counter Strike: Global Operasyonlar
 2. Dota 2
 3. King Of Glory
 4. League Of Legends

Yeni oyunların eklenmesi ise gelecekte topluluk tarafından oylanıp belirlenecektir.

1.png

Geleneksel bahis kuralları yaratıcılıktan ve derinlikten yoksun olarak tüm çevrimiçi platformlarda aynı şekildedir. Asura Dünyası'nda ise bu farklıdır, kullanıcılar kendi özel bahislerini oluşturabilirler. Bu platform toplum odaklı olduğundan dolayı en büyük özelliği toplumun isteklerini dinleyerek yerine getirmesidir. Asura Platformu üyelerin düşünme, yaratıcılık ve katılımlarını teşvik etmek amacıyla kazanan kullanıcılarını ASA Coin ile ödüllendirecektir. Asura Dünyası kullanıcılarının büyük turnuvaları canlı ve ücretsiz izleyebilmesi için bir mağaza sunacaktır. Aktif turnuvaların olmadığı dönemlerde platform daha önce yayınlanan turnuvaların görüntülerini tekrar oynatarak daha önceki materyalleri tekrar yayınlayacaktır.

Her başarılı bir oyuncunun arkasında tecrübeli bir antrenörün olduğunu bilen bu platform rehberlik sağlaması açısından en başarılı oyuncuları işe alıp profesyonel rehberlik sürecinde kendilerine yardımcı olacak ve eğitecektir.
Bu rehberler yorumlarla, resimlerle veya video görüntüleri oluşturarak diğer oyunculara öğrenme açısından yardımcı olacaktır.

Ödüllendirme ve Teşvik

Kullanıcılarına katkılarından dolayı teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlayan bu platform ödüllendirmeyi ASA Coin ya da Topluluk Puanları şeklinde dağıtır. ASA Coin'ler bahis, kumar veya içerik için resim ödeme yoluyla kazanılır. Topluluk Puanları ise belirli bir eşiğe ulaştıktan sonra ASA Coin olarak değiştirilebilir.

Oyuncuların ASA Coin Kazanabileceği Yöntemler

 • Kılavuz içeriğinizin Asura Dünyası tarafından Profesyonel Rehberler Bölümünde yayınlanması.
 • Topluluğun oy verdiği bahis müsabakasını kazanarak.
 • Winning 1v1 veya 5v5 Topluluk Ara Buluculuğu Oyunlarında bahis ve kumarda kazanarak.
 • Herhangi bir turnuvaya ev sahipliği yaparak.

Oyuncuların Topluluk Puanlarını Kazanabileceği Yöntemler

 • Yararlı makaleler yayınlayarak.
 • Değerli kılavuzlar yayınlayarak.
 • Topluluk bahisleri için oylama yaparak.
 • Bir turnuvaya ev sahipliği yaparak.

Ayrıca Platformun referral bir sistemi de vardır. Asura Dünyası'nda oynayan bir oyuncu kendi referral linkini oluşturup, bu link ile davet ettiği her arkadaşı için ve ayrıca davet linki ile gelen oyuncu da ASA Coin ile ödüllendirilir.

Gördüğünüz üzere bu platformun bir çok özelliği mevcut özellikle kullanıcıları teşvik ve ödüllendirmesi amacıyla oluşturmuş olduğu yollar bu platformun e-Spor sektöründe ne kadar ciddi olduğunun bir kanıtıdır.

Token Bilgileri

Token Sembol: ASA
Platform: Neo
Token Tipi: NEP-5
Fiyat: 1 ASA = 0.02 USD
Soft Cap: 2,500,000 USD
Hard Cap: 12,000,000 USD
Total Supply: 1,000,000,000 ASA

1.png

Yol Haritası

2018 1. Çeyrek:

 • Demo sürüm 1.0 Alfa/Canlı Yayın ve Bahis Sistemi
 • Neo Şangay ile ilk Video Görüşme Toplantısı
 • Neo NEP-5 Akıllı Sözleşme Geliştirme Başlangıçı

2018 2. Çeyrek:

 • Demo Sürüm 2.0 Alfa Açılışı UI
 • Bahis, Canlı Yayın, Profesyonel Rehberler, Toplum Arabuluculuğu,
  Turnuvalar ve Toplum Merkezinin Oluşturulması.
 • Asura Dünyası Kıdemli Dota 2 Oyuncularının Platforma Davet Edilmesi.

Mayıs 2018

 • Whitelist / KYC
 • Asura Coin Token Satışı
 • Oyun Bölümü MVP Lansmanı

2018 3. Çeyrek

 • Asura Dünyası için Akıllı Varlık Yönetimi
 • Asura Dünyası Bahis Alfa Başlangıcı, Test Modülü
 • Asura Dünyası Forumu ve Topluluk Merkezi
 • Oylama Sistemi Alfa Başlangıcı, Test Modülü
 • Asura Dünya Rehberleri Post Prodüksiyonu ve Uygulamaya hazır Hale Gelmesi

2018 4. Çeyrek

 • Asura Dünyası Profesyonel Rehberler Uygulaması
 • Asura Dünyası Turnuva Ön Alfa Özel Testi
 • Asura Dünyası Arabuluculuk Ön Alfa Testi, Dota 2 ve League Of Legends API Testi
 • Asura Dünya Bahisi ve Canlı Yayın Beta Lansmanı

2019 1. Çeyrek

 • Asura Dünyası Platformunun Beta Duyurusu
 • Asura Dünyası İlk Aylık Turnuva
 • Asura Dünyası İlk Özel Bahis Oylaması Lansmanı

2019 2 ve 4. Çeyrek

 • Asura Dünyası V1.0 Lansmanı
 • Asura Dünyası Dota 2 Pro Takımı
 • Asura Dünyası League Of Legends Pro Takımı
 • Asura Dünyası CS:GO Pro Takımı

11.png

Takım ve Danışmanlar

Peter Shen
Eman Abdollahi
Nathan Frater
Steven Ngov
Kang Ji Hye
Huang Pan Ding
Dang Tie Peng
Haoyang Feng

1.png
2.png
3.png

İletişim Bilgileri

Web Sitesi
White Paper
Facebook
Twitter
Telegram
Medium
Reddit
Github
Ödül Kampanyası
Bitcointalk Bounty
Bitcointalk ANN

Bitcointalk Username: chn2z
My Profile id: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1306619

Sort:  

Ellerine sağlık güzel olmuş

Teşekkürler :)

Hello, very interesting article! I subscribed to you! If you want to be vkurse all the upcoming Airdrops and Bounty campaigns subscribe to me @coinlocket I promise many interesting ICO projects

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Chn2z from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Bende bu projeyi yakından takip ediyorum. Kesinlikle bir gamer olarak sabırsızlıkla bekliyorum. 5 v 5 maçlara heyecan gelecek. Yazı için teşekkürler.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 62648.64
ETH 3467.28
USDT 1.00
SBD 4.43