Yapışkan Notlar#44- Mevcut ruh halim...

in #tr6 years ago

image


Bayram tatilinin yaklaşmasından mıdır bilmiyorum, bir türlü bilgisayar başına geçip bir yazı hazırlayamadım. Yarın olsa da tatil moduna girsem diye can atıyorum.

Ruh halim resimdeki gibidir. Güneşin kavurduğu bir çölde su birikintisi bulduğunu sanan, ancak bunun rüya olduğunu öğrenen çöp adamın hali gibi. Tam yazmaya başlıyorum, bir telefon geliyor bırakıyorum, tam yazmaya başlıyorum hadii bir toplantıya gidiyorum, aklım zaten kendini tatil moduna almış. Hal böyle olunca bunların hepsinin bir rüya olmasını istiyor insan. Hepinize şimdiden iyi bayramlar.


Tarih: 13.06.2018

Saat: 22:08

"Keşke bu bir rüya olsa olsa.. "

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cashthekush from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

İyi bayramlar hocam şimdiden size de. :D

Teşekkürler, iyi bayramlar :)

Yaz sen yaz 😊

Bayramdan sonra inşallah :)

Aynen ben de yazı yazamıyorum ruh halimden midir. Nedir
Kaliteli yazmak vakit alıyor. Markdown uzun sürüyor, yazmak istiyorum, vakit uzun alacak diye yazamıyorum, yetiştiremiyorum...😃

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 14 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 63549.78
ETH 3107.39
USDT 1.00
SBD 3.88