SteemPress ile yollarımı ayırıyorum

in #tr4 years ago (edited)


Önemli değil, olsun, denedim ve olmadı. Steemit'in benim için halen deneme olduğu bir zaman içerisinde, beklentimi yüksek tuttuğum SteemPress ile bugün yollarımı ayırıyorum. Oysa ki ne güzel başlamıştı bu yolculuk. İlk defa bir blog sitesi açma heyecanı vardı içimde. Ben sana ne yaptım SteemPress?

Neyse duygusala bağlamayalım. Ne mi yaptım, özgün içerikler paylaştım, evet Türkçe paylaştım bir çok arkadaşım gibi. SteemPress'in tanıtımını yaptım, her şeyin çok güzel olacağına inandığım için, oldu mu olmadı. Sadece bana oy vermedi diye yazmıyorum bunları, yaşadığım ve gördüğüm bazı nedenlerden dolayı yazıyorum zaten beni bilen bilir parayla, oyla işim olmaz.


Bir tren vardı ve ben onu kaçırdım. Host, domain, WordPress hiç bilmediğim konular olsa da okudum, araştırdım ve uyguladım. Bir blog sayfası açtım cahil aklımla. Ekledim SteemPress'i, yazılar paylaştım, bekledim, bekledim, bekledim ve trenden bana el sallayanları izledim. Uzaklaşıyorlardı, içimi bir hüzün kapladı.

Dediler ki, özgün içerikler paylaşan blog yazıları tek tek incelenerek belli bir derecelendirme yapılıyor. Ben daha incelemeye bile giremedim. Dediler ki, yaz @howo'ya yaz @fredrikaa'ya dedim bize yakışmaz. Bekledim sıramı, kaçıncı sırada olduğumu bilmeden sessizce, yazılarımın çığlıkları arasında. Dediler ki, blog siten düzenli olsun, çok etkileşim olsun, evet olsun ben de isterim ama Steemit'te yorum yapmaya üşenenler blog siteme girip yorum mu bırakacaktı, tam bir hayal, tam bir rüya.

Neler gördüm neler, oy alabilmek için her gün düzenli paylaşım yapanlar, altına @cheetah, @steemcleaners gelmiş yazılara SteemPress tarafından verilen oylar, iki paragraf yazılara ki anlam taşımayan iki paragraftan bahsediyorum verilen oylar, belirli bir zümreye (sanırım erken kayıt yaptıranlar :) ) verilen oylar.

Türkçe içerikleri değerlendiren bir küratör ya da moderatörleri var mı daha onu bile bilmeden, SteemPress'ten destek bekledim, usulca, bir başıma. Bir de ne göreyim!! zaten sıfırın başta olduğu yazı ödüllerimi SteemPress ile paylaşıyorum :) Hadi bee!!

Teklif usulü botları kullanmadığım için yazılarımın ödül değeri düşük oluyor, ama bir çok insan SteemPress'le paylaşım yapıp, teklif usulü bot kullanıp, SteemPress'ten oy alamadan ödüllerini onlarla paylaşıyorlar. Bizim gönlümüz zengin :)


Son yolculuğum, son biletim, son tren. İstikametim tam ters yöne. İyi yolculuklar SteemPress yolcuları, yolunuz açık olsun.

Görsel Kaynaklar: 1, 2, 3


Posted from my blog with SteemPress : http://www.cashthekush.tk/2018/07/steempress-ile-yollarimi-ayiriyorum

Sort:  

upvoted from kryptonia @psychkrhoz

Congratulations @cashthekush! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

upvoted from kryptonia @ludevielucero

from kryptonia @mawmaw

upvoted and resteemed from kryptonia @elsenior.crox

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cashthekush from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Kalemine selam olsun dostum, yazmayı bırakma farklı platformlar bile olsa.. İçim cızladı okurken

Yazmaya devam, sadece SteemPress'e kazandırmaya son verdim, teşekkürler hocam yorumun için 👍

Upvoted by rubelynmacion of kryptonia

upvoted from kryptonia @croxdragnel

ben de bi ara heveslenmiştim ama yukarda saydığın nedenlerden ötürü hiç yazmadım orada:)

iyi yapmışsın SteemPress senin gibi birini kaybettiği için üzülsün.. 🤗

:))) Çok teşekkürler güzel düşüncen için. 👍

Selamlar hocam, şu steempressten oy alma işi tamamen saçmalıktan ibaret. Ben de yeni yeni oy almaya başladım ama biliyorum ki oylamalar tamamen rastgele yapılıyor. Benim kanımca yöneticiler bakıyor reputasyon puanı yüksek, oyları yüksekten basıyorlar. Biri çıkıpda bana demesin ki işte kelime sayısına göre ya da etkileşime göre, bunlar mantıklı gelmiyor gözlemlerim kadarıyla. Üzüldüm açıkçası ben de senin durumundaydım ama senin aksine gittim yazdım yöneticilere, ne kadar doğru yaptım tartışılır açıkçası.

Paylaşımınız günün en Jumbo yazısı seçildi. Yazınız Jumbot ve Jumbot Kürasyon Kuyruğuna bağlı hesaplar tarafından oylanmıştır. Jumbot TR içerik oluşturucularına destek olma amacıyla kurulmuş bir oluşumdur. .

Jumbot hakkında daha fazla bilgi için Tıklayın

Steempres seni kaybetmese :(

İncelemeni yaptım. Keşke en başından bana ulaşsaydın. Yeni yazılarını bekliyoruz.

Teşekkürler @irfandogan. Yakın zamanda dönüş yapacağım Steemit'e ve SteemPress'e. 👍

Congratulations @cashthekush! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @cashthekush! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @cashthekush! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @cashthekush! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Home stretch to the finals. Do not miss them!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16963.66
ETH 1256.71
USDT 1.00
SBD 2.16