Levha Tektoniği - DNA - Mars'ta yaşam

in #tr6 years ago

tb.png

Hayatımızı en çok değiştiren
bilimsel gelişmeler nelerdir?

Aslında bu yarışma bizlere bilimin en temel öğesini nasıl kullanacağımızı gösterdi.

"Araştırma"


İster istemez son yüzyılda bilimsel hangi gelişmeler olmuş diye biraz internette sörf yaptım. Bazı bilimsel gelişmeleri biliyordum ama bilmediğim bir çok gelişmeyi de bu yarışma sayesinde öğrenmiş oldum. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçiş ve şu an yaşadığımız 21. yüzyılda bilimin ve teknolojinin ne kadar ilerlediğini görmüş oldum. Bunların arasında hayatımızı en çok değiştiren bilimsel çalışmalar aslında günlük hayatta kullandığımız teknolojik gelişmeler ile ilgilidir. Yani Mars'ta buzul bulunması bir bilimsel çalışmadır ancak günlük hayatta Mars'a yolculuklar yapmadığımız için hayatımızı çok değiştirdi demek doğru olmaz ama gelecekte değiştirebilir. Bazı bilimsel gelişmeleri ise hayatımızda şahsi olarak kullanmıyoruz ancak dolaylı yoldan bu gelişmeler ile iç içe yaşıyoruz. Misal, tıp alanında bir hastalığa çare amaçlı yapılan bir bilimsel çalışma yarın öbür gün bizi dolaylı yoldan etkileyebilir. Öyle çalışmalar da var ki, dünyayı tanımamız ve bakış açımızı değiştirecek niteliktedir. Misal kuantum mekaniği.


Benim gözümde bilimsel çalışmaların iki amacı var. Birincisi yaşadığımız dünya ve evreni tanımak, ikincisi bu dünyanın bize yetmeyeceğini bilerek uzayda yaşamı devam ettirmek. Dünyamızın oluşumu ve geçmişi için yapılan en büyük bilimsel gelişme Levha Tektoniği Kuramı olmuştur. Geçmişi bilmeden geleceğe emin adımlarla ilerlemenin mümkün olmadığını söyleyerek, bu kuram sayesinde dünyamızın oluşumu, geçirdiği süreçler, yaşanan toplu canlı yok oluşları bizlere gelecekte başımıza neler gelebilir diye fikir vermektedir. Daha önce yaşanmış bir olaydan ders alarak, büyük bir göktaşının dünyamızı yok etmemesi adına nükleer silahlar üretilmiştir.(doğru kullanılmadı o ayrı).

Dünyamızın başına bir şey gelmesi durumunda, uzayda yeni yaşam alanları araması ve hatta Mars gezegeninde koloniler kurulması amacıyla bir çok bilimsel çalışma gerçekleşmiştir. Mars'tan gelen toprak örnekleri üzerinde bitkiler yetiştirilmiş ve zararlı bulgulara rastlanmamıştır. Ayrıca yine Mars gezegeninde buzul kütlelerini varlığı tespit edilmiştir. Bu anlamda sadece Mars odaklı değil diğer gezegenler de araştırmalara devam edilmektedir. Tüm bu bilimsel çalışmalar yaşamın devam edebilmesi içindir.

Kaynak
                                       
İnsan yaşamı için önemli bir başka bilimsel gelişme DNA'nın yapısının çözülmesi. Genetik alanda yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde yapay döllenme, canlı klonlama, kök hücre sayesinde doku üretimleri gerçekleşmiştir. Hatta bilim dünyası DNA'yı oluşturan yapı taşlarının değiştirilerek, sentetik gen üretilmesi adına çalışmalar yapmaktadır.

Tüm bu bilimsel gelişmeler, teknolojinin gelişmesi ile daha da artmaktadır. Teknolojik olarak günümüzde en önemli gelişmelerden bir tanesi yapay zeka teknolojisidir. Yapay zeka gündelik hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlamıştır. Roman yazan "Yazar Robotlar", mahkemelerde dava sonuçlarını doğru tahmin eden "Yargıç Robotlar", üretim sektöründe çalışan "Emekçi Robotlar" ve uzay araştırmalarında kullanılan "Astronot Robotlar".

Hayatımızı değiştiren bilimsel gelişmeler bana göre geçmişi öğrenmemizi sağlayan, şu an daha iyi yaşamamızı sağlayan ve gelecekte yaşamın devam etmesi için yapılan bilimsel gelişmeler olarak sıralanmaktadır. Bu anlamda Levha Tektoniği Kuramı, DNA'nın çözülmesi ve Mars'ta yaşam adına yapılan çalışmalar benim için ön plandadır.

Faydalanılan Kaynaklar

https://www.ensonhaber.com/galeri/2016da-bilim-dunyasinda-yasanan-onemli-gelismeler
http://www.baharkilic.org/post/2012/03/24/20-yuzyilda-bilim-dunyasindaki-bilimsel-kesifler.aspx


Bilim yazılarınızla #turkcebilim etiketi altında buluşalım

Sort:  

Yazıyı çok beğendim ama kaynaklarını beğenmedim bence daha iyi makalelere ve güvenilir sitelere kaynak verebilirsin.

Son derece haklısın, biraz son güne kalmasından dolayı oldu. Bir sonraki yarışmaya daha doğru kaynaklarla hazırlanacağım 👍 👍 👍

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cashthekush from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @cashthekush ! You received a 10% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 20 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

Quraturk tr etiketi altında paylaşılan kaliteli ve orjinal içerikleri tespit edip ödüllendirmeyi hedefleyen bir kürasyon projesidir. Yazınız @turkcebilim 'in düzenleniği yarışmada 3. seçilmiş olup, günün seçilen yazıları arasında yerini almıştır.
Quraturk hakkındaki tüm sorularınızı discord üzerinden sorabilirsiniz


Bu yorumu ya da günlük Quraturk postlarını oylayarak projeye destek olabilirsiniz.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 62726.25
ETH 3050.18
USDT 1.00
SBD 3.81