You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bir ağacın hatıra getirdiği

in #tr6 years ago

Yazınız için tebrik ederim güzel bir yazı olmuş :)

Sizlerin oy alması için bazı etkinlikler ve yarışmalar düzenliyoruz, bunlardan @kusadasi hesabını ziyaret ederek haberdar olabilirsiniz :)

Paylaşımlarınıza 'cointurk' etiketini ekleyerek @kusadasi ve @try-market tarafından desteklenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, sürekli olarak @kusadasi tarafından düzenlenen projeler ve discord kanalımızda anlık yarışmalar mevcuttur.

Katılmak isterseniz discord kanalımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Sort:  

teşekkür ederim cointurk etiketini ekledim.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66217.28
ETH 3507.84
USDT 1.00
SBD 3.15