BTCUSD H4

in #tr3 years ago

4 saatlik grafikte 40.000 usd civarlarında dirençle karşılaştığını görüyoruz. fakat aşağıda 35.000 seviyesi de önemli bir destek noktası. bu seviyeleri aşıp kapanış yapmadığı takdirde üçgen formasyonu oluşmasını bekliyorum. 42.000 direncini aşıp yoluna devam ettiği zaman da önümüze harmonik bir formasyo olan bat formasyonu çıkıyor. ayrıca bunların hepsini kafamdan sallıyorum. inanıp yatırım yapmayın

Opera Anlık Görüntü_2021-01-16_232439_www.tradingview.com.png

https://www.tradingview.com/u/caferakan/

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.025
BTC 26889.42
ETH 1650.74
USDT 1.00
SBD 2.22