[TR / ENG] - Plajlarıyla ünlü Sahil Kenti; Fethiye - Coastal Town Famous for its Beaches; Fethiye

in #tr4 years ago


Plajlarıyla ünlü Sahil Kenti; Fethiye
Fethiye, kumlu plajları ve temiz suyuyla gerçek bir cennet. Bu plajlardan biri arka planda yemyeşil ormanların muhteşem bir uyum içinde olduğu mavi deniz boyunca uzanan Belcekız Plajı. Çalış ve Sarsala Plajları ise dört bir yandan gelen ziyaretçileri ağırlayan diğer alternatiflerden. Yine de Kabak Koyu’nun gençler tarafından en çok tercih edilenlerden olduğunu eklemekte fayda var.
Coastal Town Famous for its Beaches; Fethiye
Fethiye is a true paradise with its sandy beaches and clean water. One of them is Belcekız Beach, extending all along the blue sea with a great harmony of lush green forests in the background. Çalış and Sarsala Beaches are just other alternatives hosting visitors from everywhere. Still we must add that Kabak Bay is the one mostly preferred by the young.Okuduğunuz için teşekkür ederim... Thank you for reading ... @bym ...
Görsel Kaynaklar: 1 - 2 - 3 - 4 -


Posted from my blog with SteemPress : http://eskibilgi.tk/2019/06/tr-eng-plajlariyla-unlu-sahil-kenti-fethiye-coastal-town-famous-for-its-beaches-fethiye

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23532.09
ETH 1614.01
USDT 1.00
SBD 2.59