THE HITCHHIKERS GUIDE TO THE GALAXY - Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams

in #tr5 years ago

THE HITCHHIKERS GUIDE TO THE GALAXY - DOUGLAS ADAMS ile ilgili görsel sonucu

THE HITCHHIKERS GUIDE TO THE GALAXY - DOUGLAS ADAMS (ENG)

Douglas Adams has written The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy for a radio theatre of BBC in 1978 and published it as a “trilogy” between the years of 1979-92. The series was also published as stage performance, television serial, and comics. It is stunning that Adams narrated this humorous science fiction, unlogical and quite comic story in a serious style.


otostopçunun galaksi rehberi kitap ile ilgili görsel sonucu

Otostopçunun Galaksi Rehberi - Douglas Adams (Turkish)

Douglas Adams, Otostopçunun Galaksi Rehberi’ni ilk olarak 1978 yılında, BBC için bir radyo tiyatrosu olarak kaleme almış, daha sonra da 1979-92 yılları arasında beş kitaplık bir “üçleme” olarak yayınlamıştır. Seri aynı zamanda sahne gösterisi, televizyon dizisi, çizgi roman olarak da yayınlanmıştır. Adams’ın mizahi bilimkurgu olan, mantıksız ve oldukça da komik olan bu hikâyeyi, bu kadar ciddi bir tarzda anlatmış olması da oldukça şaşkınlık verici.

Görsel Kaynaklar: 1 - 2
Okuduğunuz için teşekkür ederim ... @bym ...


Posted from my blog with SteemPress : http://eskibilgi.tk/2019/06/the-hitchhikers-guide-to-the-galaxy-otostopcunun-galaksi-rehberi-douglas-adams

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.14
JST 0.041
BTC 66682.58
ETH 3737.81
USDT 1.00
SBD 5.31