ÖSTROJEN NEDİR?

in #tr4 years ago


ÖSTROJEN, dişi cinsiyet hormonları.
En önemlileri östradiol (C18H22O) ve östriol (C18H24O3)'dür. Yumurtalıklar, etene, böbreküstü bezleri ve erbezlerince salgılanır. Östorejenler ikincil cinsel karakterlerin gelişmesini sağlayan, üreme organlarının dokularını uyararak bunların büyümelerine yol açan, vücuttaki su tuz dengesini ve öteki hormonların çalışmalarını etkileyen hormonlardır. Organizma bunları birbirine dönüştürebildiği gibi, idrardan süzülerek ayırt edilebilir ve sentez yoluyla elde edilebilir...

Görsel Kaynak: Link

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23532.09
ETH 1614.01
USDT 1.00
SBD 2.59