St. Petersburg (RUSSIA) - [TR / ENG]

in #tr5 years ago


St. Petersburg (RUSSIA) [TR]
Karlar Kraliçesi adındaki animasyonu hatırlıyor musunuz? St. Petersburg tam da bu filmden çıkmış gibi. Venedik’e imrenerek şehrin etrafında kanallar açan Petro tarafından kurulmuş. Altın
rengi kubbeleri, karlarla kaplı barok ve rokoko tarzı binaları ile nispeten genç bir şehir olan St. Petersburg bir kartpostalda can bulan bir peri masalı gibi. Katerina’nın Peterhof Sarayı, Kazan Katedrali, Alexander II anısına inşa edilmiş ünlü Savior on Spilled Blood Kilisesi tarihten esintiler sunarken, kuğu gölü ile ünlü tiyatrolar, altın odası ile Ermitaj Müzesi, artistik yanınızı beslemek için görmeniz gereken yerlerden. Yine de Eliseyev Emporium’da yerel lezzetleri tatmadan eve dönmeyin.St. Petersburg (RUSSIA) [ENG]
Do you remember the animation Ice Queen? St. Petersburg is a piece from there. Founded by Petro, who with an envy to Venice, formed channels around the city. A relatively young city, with golden domes, baroque and rococo style buildings covered by snow, St. Petersburg is like a fairy tale depicted in a postcard. Peterhof Palace of Catherine, Kazan Cathedral, famous Savior on Spilled Blood Church, which was built in memory of Alexander II recall history, while theaters famous for swan lake, hermitage museum with its golden room are a must to feed your artistic side. Still, do not return home before trying local tastes in Eliseyev Emporium.

Görsel Kaynaklar: 1 - 2


Posted from my blog with SteemPress : http://eskibilgi.tk/2019/06/st-petersburg-russia-tr-eng

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51084.46
ETH 2959.68
USDT 1.00
SBD 4.24