Psikiyatri

in tr •  5 months ago


Psikiyatri, psikolojik hastalıkların incelenmesi ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalı.

Hippokrates, Celsus ve Galenus gibi ilkçağ bilginlerinden beri konuyla ilgilenilmekle birlikte, özerk bir bilim özelliğini ancak XVIII. yy sonlarında kazandı. Uzun süre bu hastalıkların doğaüstü bir gücün etkisiyle ortaya çıktığı ve sihirbazlık, büyücülük ve şeytanla ilgili olduğu sanıldı.


Psikiyatrinin doğuşundan önce hastalar manastırlara ya da zindanlara kapatılıyor, yalnızca tedavisiz bırakılmakla kalmayıp döner tekerleğe bağlama, soğuk su banyosu gibi işkence benzeri işlemlerden geçiriliyordu. İlk kez XVII ve XVIII. yy'larda toplum içinde barınamayacak olan hastalar için özel kurumlar oluşturulmaya başlandı. 1793'te Philippe Pinel, hastalarla doktorların ilgilenmesini sağladı.

Psikolojik rahatsızlıkların organik bozukluklardan kaynaklandığı görüşü egemen oldu. Günümüzde psikosomatik hastalıkların tanımlanması ve psikogenetik, psikanalizci, davranışçı, dilbilimsel yaklaşımların ortaya çıkışıyla kişisel ve toplumsal bozukluklarda yeni yaklaşımlar ve tedavi yöntemleri ortaya kondu.


Bugün psikiyatri alanında tek başına ya da birlikte başlıca üç tedavi yöntemi uygulanmaktadır: Psikoterapi (psikolojik tedavi), kimyasal tedaviler (kemoterapi), toplumsal tedavi. Psikiyatri, Özellikle biyolojik psikiyatri, genetik psikiyatri ve toplumsal psikiyatri alanlarında büyük ilerlemeler gerçekleştirildi.

Okuduğunuz için teşekkür ederim... @bym

Görsel Kaynaklar: 1 - 2 - 3


Bu yazı bir wordpress eklentisi olan SteemPress sayesinde aynı anda Steemit&EskiBilgi sitelerinde yayınlanmıştır...


Posted from my blog with SteemPress : http://eskibilgi.tk/2018/07/psikiyatri

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!