OKALİPTÜS AĞACI

in #tr5 years ago


OKALİPTÜS, ana yurdu Avustralya olan çok büyük boylu ağaç. 1869 yılında Akdeniz bölgesine getirilmiştir, çok çabuk büyür, boyu 150 metreyi bulabilir. Sert ve reçineli olan odunu yapı işlerine çok elverişlidir: ayrıca yakacak olarak da kullanılır.


Okaliptüs çok su tükettiği için bataklık bölgeleri kurutur. Bazı okaliptüs türlerinin kabuğu tanence zengindir, deri sepilemeye yarar. Yapraklarından elde edilen okapitol mikrop öldürücüdür, eczacılıkta çok kullanılır.


Okuduğunuz için teşekkür ederim ... @bym
Görsel Kaynaklar: 1 - 2

Sort:  

!cheetah ban
Owner of multiple account that farms on Steem Press with plagiarism.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 50955.24
ETH 2947.73
USDT 1.00
SBD 4.24