(29-06-2019) Daily Crypto Report: BTC-STEEM-SBD

in #tr5 years ago

Herkese merhaba arkadaşlar. 29-06-2019 günlük kripto para raporu aşağıda ki gibidir.

Bitcoin: 11,642 $
Steem: 0,35 $
Steem Dollars: 0,98 $

Birkaç gün öncesine kadar hızlı bir şekilde yükselen ve 13 bin dolar civarlarına gelen BTC biraz durulmuş gibi görünüyor ve 11 bin dolar civarlarında seyrediyor. Steem ve Steem Dollars ise istikrarlı bir şekilde istenilen miktarlara ulaşmamakta ısrar ediyor. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 50963.35
ETH 2948.79
USDT 1.00
SBD 4.24