(27-06-2019) Daily Crypto Report: BTC-STEEM-SBD

in #tr4 years ago

27-06-2019 tarihli günlük kripto para raporuna baktığımızda BTC'nin gün içerisinde 14 bin dolar seviyesine dayandığını ama sonradan 11,8 bin sevilerine gerilediğini görüyoruz. Bunun yanı sıra ise Steem ve SBD'de arzuladığımız artışın henüz olmadığını da görüyoruz.

(27-06-2019) Günlük Kripto Para Raporu aşağıdaki gibidir. Asagidaki görseller android Crypto Market uygulamasından alınmıştır...

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23006.37
ETH 1592.61
USDT 1.00
SBD 2.55