(26-06-2019) Daily Crypto Report: BTC-STEEM-SBD

in #tr4 years ago

26-06-2019 Gününne baktığımızda özellikle BTC nin %12 lik bir artış göstediğini görüyoruz. Bu artışla bitcoinin güncel fiyatı 12 bin 746 dolar civarlarında, bitcoinde ki artış bir çok altcoini oluplu bir şekilde etkileyerek onlarında fiyatını arttırmış gösteriyor. Tabi bu STEEM ve SBD için geçerli değil! Malesef STEEM ve SBD bir türlü arzu edilen seviyeye ulaşamadı.

( 25-06-2019 ) Günlük Kripto Para Raporu aşağıdaki gibidir.
Asagidaki görseller android Crypto Market uygulamasından alınmıştır...
@bym

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23689.80
ETH 1627.70
USDT 1.00
SBD 2.59