(25-06-2019) Daily Crypto Report: BTC-STEEM-SBD-LTC-EHT

in #tr4 years ago

Merhaba BTC hızla yükselmeye devam ediyor. BTC'nin 11 bin doları geçtiği şu günlerde ( 25-06-2019 ) Günlük Kripto Para Raporu aşağıdaki gibidir.
Asagidaki görseller android Crypto Market uygulamasından alınmıştır...
@bym


Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23532.09
ETH 1614.01
USDT 1.00
SBD 2.59