(22-06-2019) Daily Crypto Report: BTC-STEEM-SBD

in #tr4 years ago

Merhaba BTC hızla yükselmeye devam ediyor. BTC'nin 10 bin doları geçtiği şu günlerde 22.06.2019 Günlük Kripto Para Raporu aşağıdaki gibidir.
Asagidaki görseller android Crypto Market uygulamasından alınmıştır...
@bymPosted from my blog with SteemPress : http://eskibilgi.tk/2019/06/22-06-2019-daily-crypto-report-btc-steem-sbd

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 23532.09
ETH 1614.01
USDT 1.00
SBD 2.59