(22-06-2019) Daily Crypto Report: BTC-STEEM-SBD

in #tr5 years ago

Merhaba BTC hızla yükselmeye devam ediyor. BTC'nin 10 bin doları geçtiği şu günlerde 22.06.2019 Günlük Kripto Para Raporu aşağıdaki gibidir.
Asagidaki görseller android Crypto Market uygulamasından alınmıştır...
@bymPosted from my blog with SteemPress : http://eskibilgi.tk/2019/06/22-06-2019-daily-crypto-report-btc-steem-sbd

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 50963.35
ETH 2948.79
USDT 1.00
SBD 4.24