Sort:  

Teşekkürler hocam. Kardeşiniz sayesinde gördük Eren'i. Aileniz ne güzel evlatlar yetiştirmiş, ne mutlu onlara.

Ne güzel sözler bunlar çok teşekkür ederim @batuhoca

ben teşekkür ederim hem duyarlılığınız hem desteğiniz için.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 18969.58
ETH 591.17
SBD 3.35