Herkese 0.1 SBD Hediye ! BTCFRM.COM

in #tr6 years ago

 

Merhabalar;

BTCFRM olarak Steemit platformunda kendimizi tanıtmak amacıyla dördüncü etkinliğimizi düzenliyoruz.Bu etkinliğimizde Herkese 0.1 SBD vermeyi planlıyoruz.

Etkinliğe Nasıl Katılabilirsiniz?

- İlk olarak buraya tıklayarak forumumuza üye olmalısınız. (Mevcut üyelerimiz kendi üyelikleriyle katılabilirler)

- Ardından @btcfrm Steemit hesabını takip etmeli ve bu postu upvote ve resteem yapmalısınız.

- Daha sonra forumda en az 200 kelimelik özgün bir konu açmalısınız.KATEGORİ FARKETMİYOR.ÖRNEK KONU GİBİ ÖZGÜN VE DÜZENLİ OLMALI.

ÖRNEK KONU : https://www.btcfrm.com/altcoin-duyurulari-yeni-icolar/3236-asura-coin-projesi-inceleme.html

- Son olarak Discord kanalımıza katılmalı ve bu post altına BTCFRM konu linkinizi yorum olarak yazmalısınız. 


Discord: https://discordapp.com/invite/dp9XYyK 

KATILIM KURALLARININ HERHANGİ BİRİNİ UYGULAMAYAN KİŞİLER ÖDÜL KAZANAMAZLAR.  

Sort:  

davet linki ölü. düzenlerseniz iyi olur.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by wisex from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.11
JST 0.030
BTC 67598.23
ETH 3714.51
USDT 1.00
SBD 3.71