Bir Soluk Alamadım Bir Türlü

in #tr3 years ago


Uzun zamandır işlerimden dolayı Steeemit ortamından uzak kaldım. En son yayınladığım yazıma bakıyorum da koca bir 3 ay hiç buralara uğrayamamışım. Bunu gördüğümde kendi kötü hissettim ve bu yazıyı hazırlama kararı aldım. Anlık olarak bulunduğum yerdeki bir fotoğrafı çekip yazıya da eklemeyi unutmadım. :)

Eskilerden Kim Kaldı

Steemit'e girdiğimde ilk aklıma gelen hemen takip ettiğim kişilere bakmak oldu. Takip ettiğim kişilerden aynı düzende devam edenler elbette mevcut. Ancak bir çok kişinin aynen benim gibi platformdan uzak kaldığını görmem pek uzun sürmedi. Sanırım bunun en büyük sebeplerinden birisi Steem/SBD ikilisinin borsada oldukça değer kaybetmiş olması diye düşünüyorum. Ancak istikrarlı bir şekilde platforma içerik girenleri görünce de bir "Helal olsun" demeden edemiyorum. :)

Yenilikler, Değişimler

Aslına bakarsanız platformda ilk bakışta ben pek bir değişim olduğunu göremedim. Ancak elbette bazı yeniliklerin gelmiş olduğunu tahmin ediyorum. Sonuçta blok zinciri sürekli olarak yenilenen ve henüz çok yeni olan bir teknoloji. Sanırım vakit ayırarak, zamanla, içerikten içeriğe atlama tarzında bu değişim ve yeniliklere aşina olabilirim. Tıpkı ilk geldiğim günlerdeki gibi. :)

Sonuç olarak uzak kaldığım ortama şöyle bir yazı bırakıp, saçmalasam da bir şeyler karalamak oldukça iyi geldi. Zaman buldukça en azından buraya bir şeyler yazıp çizip motive olmaya çalışacağım. Vakit bulduğumda internet üzerinden başka projelere de zaman ayırmayı düşünüyorum. Buna da başka yazılarda değiniriz artık. :)

Sort:  

Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz

Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!

Congratulations @bozgun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1250 upvotes. Your next target is to reach 1500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bozgun! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bozgun! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @bozgun! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.76
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57248.46
ETH 4294.45
BNB 610.95
SBD 7.12