Kahvenin Serüveni

in #tr4 years ago

kahve-icen-kadin-1-1280x720.jpg

Kahve , belirgin bir aroması olan bir içecektir.Kahveyi kavrulmuş kahve çekirdeklerinden hazırlarız ve bazen ilave aromalar ekleriz.Çiftçiler ve kahve endüstrisi, kahveyi Coffea bitkisinin içindeki çekirdeklerden hazırlar.

Kuzey ve Güney Amerika'nın ekvatoryal bölgeleri, Güneydoğu Asya, Hindistan ve Afrika gibi 70'den fazla ülkede çiftçiler kahve bitkisi yetiştirmektedir.
Kahve , dünyada en fazla ticareti yapılan ikinci üründür.Petrolden sonra, kahve ticareti uluslararası ticarette büyük bir yer kaplamaktadır.Bu içecek dünyanın en popüler içeceklerinden biridir.Bizler onu birçok şekilde hazırlayıp sunabiliriz.

Kahve hafif asidiktir ve kafein içeriği nedeniyle insanlar üzerinde hafif uyarıcı bir etkiye sahiptir.Kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkisi, pek çok araştırmanın konusudur.Ancak, kahvenin göreceli faydaları açısından sonuçlar değişkenlik göstermektedir.Yakın zamanlı araştırmaların çoğu, orta düzeyde kahve tüketiminin sağlıklı yetişkinler açısından iyi veya biraz faydalı olabileceğini öne sürmektedir.Fakat, bazıları için kalp hastalığı riskini arttırabilmektedir.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24056.38
ETH 1891.95
USDT 1.00
SBD 3.31