You are viewing a single comment's thread from:

RE: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını böyle hatırlıyorum [nesib887#1581] + [Cointurk 26. Projesi]

in #tr6 years ago

İçeriği çok güzel hazırlamışsınız, upvote yaptım. Ben de aynı projeye katıldım. Bi göz gezdirirseniz sevinirim :) https://steemit.com/cointurk/@bkatipoglu1/23-nisan-anilarim-cointurk-26-projesi-berhanktpgl-3082

Sort:  

Bakdim oy verdim 👍

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66877.70
ETH 3111.64
USDT 1.00
SBD 3.76