You are viewing a single comment's thread from:

RE: 3 ya da 5 Steem ödüllü Tahmin yarismasi

in #tr2 years ago

@thales7 tahmin yarışması çok eğlenceli😃

Bakalım bu yarışmada sihirli kürem kime gidecek. Belki de bana geri döner ya da @tahirozgen hocama gider kimbilir belki onun abuk kuşlarının nereye kaçtığını da gösterir. Sonra bir bakmışsınız bütün abuk kuşlar küremin içine doluşup abuk tahminler yapmamıza neden olmuş. 😁

Sort:  

😂😂

Posted using Partiko Android

😂 küreye yazık etmeyiz umarım 😂

Buradan sevgili küreciğime sesleniyorum “ küreciğim lütfen bana geri dön, söz seni çok yormayacağım, haftada bir kere @thales7 hocamın tahmin yarışmalarında kullanacağım sadece”

Küresiz tahminim: 3.655,3

🤣🤣
Tahmininiz not alınmıştır. Bol şans!

Posted using Partiko Android

Teşekkür ederim 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17019.65
ETH 515.38
SBD 1.12