Sort:  

!popcorn

Posted using Partiko Android

Mısır patlatayım ben de 😂 canım çekti

😀✏🗳📦📬🇦🇹🛫⏳➡️⏳🛬🇹🇷🚛🚪✊✊✊🏃‍♀️🏃‍♀️🚪📦✂️🔮

Posted using Partiko Android

Yarışma sonucunda patlamış mısır keyfi 😃

😁👏👏 afiyet olsun.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17433.40
ETH 531.49
SBD 1.16