You are viewing a single comment's thread from:

RE: Steemit Yol Haritası ve Yeni Gelişmeler

in #tr4 years ago

Çok güzel analizler ve tavsiyelerde bulunmuşsunuz. Klavuz niteliğinde bir post olmuş. Ben de yeni gelen kardeşlerimize bol yorum yaparak iletişimlerini arttırmalarını, tr tagını başta kullanarak türkçe içerikli paylaşımlara önem vermelerini tavsiye ederim.
Emeğinize sağlık ☺️

Sort:  

Sizin yardımlarınızı görmemek mümkün değil. Steemit'in annesi oldunuz adeta. Herkese koşuyorsunuz.
Güzel yorumunuz için teşekkürler.

Çok teşekkür ederim ☺️ . Ben de kendimi öyle hissediyorum. Biliyorsunuz ki sizler yaşında üniversitede okuyan iki tane evladım var. Onlar için ne istiyorsam sizler içinde aynısını istiyorum. Hele okuyan gençlerin burada bir şekilde para kazanmaya çalışarak ailelerine yük olmamaya çalışmaları beni daha da etkiliyor.

Eksik olmayın :)

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56409.75
ETH 4502.38
BNB 613.96
SBD 7.18