You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tatil Bitti Yazmaya Devam :)

in #tr6 years ago (edited)

Ne kadar çok soru var yazınızda hangisinden başlasam :))
Bildiğim kadarıyla @kusadasi özgün projeleri desteklemeye devam ediyor. Yazı ve resimler size ait olmalı.
Gördüğüm kadarıyla @jumbot üyeliğiniz devam ediyor. Artık süre sınırsız uzatıldı. 28 paylaşıma istediğiniz kadar ara vererek yazabilirsiniz.
Botlar zarar ettirmeye devam ediyor ama onlarsız da olmuyor. En sevdiğim @tipu.
@bot-az da güzel 0.050 ye 150 kişi oy atıyor.
Ne olacak bu halimiz :)))
Keyif için yazmaya devam edeceğiz. Sp mizi arttırıp yükselmesini sabırla bekleyeceğiz :))
Steempress çiğim güzel oylarına devam ediyor tabiiki .
Başarılar dilerim :)

Sort:  

çok teşekkür ederim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64951.20
ETH 3557.52
USDT 1.00
SBD 2.35