Sort:  

İyi eğlenceler, fazla yeme spor yap dağlarda hocam :))

Abi internetin olmaması steemitle bağlantımı kopardı. İddiamızı büyük ihtimalle ben kaybettim tartı bulunca fotoğrafı çekeceğim. 😐 Eylüle kadar telefon dışında internetim yok malesef.

A very curious bunny. He does not seem afraid.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17827.98
ETH 546.50
SBD 1.18