You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hede.io'da Entry Seçenekleri Nasıl Düzenlenir?

in #tr4 years ago

Ellerinize sağlık çok açıklayıcı güzel bir içerik olmuş, henüz 1 paylaşım yaptım hede'den ama bahsettiğiniz çoğu aracı anlamamıştım şimdi öğrenmiş oldum . :)

Sort:  

Yeni kullananlar için karışık gelmesi biraz normal, onun için böyle bir paylaşıma gerek duydum. Steemit platformunu bile aylar sonra çözebilmiştim, hatta şu an bile tam anlamıyla çözdüğüm söylenemez.

Yorumunuz için teşekkürler :)

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41779.05
ETH 3109.92
USDT 1.00
SBD 4.64