Lake Fire

in #tr6 years ago

3d237e95-38f5-46c9-9e0e-dae9aebcddd7.jpeg

62dc877a-86d6-4a2d-a013-031ff4e570c4.jpeg

79582cf3-e9a8-413e-b5e6-c68d4e2edc65.jpeg

e4240056-436a-45ae-b62d-ae11fb4f27d7.jpeg

8284c9bc-48bf-4a14-a87d-1789674c9f71.jpeg


Sülüklü Göl'de 3 gün geçirdim. Ulaşımı gittiğim çoğu yere göre zordu. Bu oranın daha bakir kalmasını sağlamış gerçekten harika bir doğası var.
Bolu ile Sakarya sınırında bulunan göle Kuzuluk üzerinden 1 saate ulaşmak mümkün. :)


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Sort:  

Hocam süper bir tatil planı yapmışsınız. Keyfini çıkarın. Kışın çok çalıştınız yoruldunuz. En güzel tatiller sizin olsun 😃


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 67408.93
ETH 3491.49
USDT 1.00
SBD 2.70