Steemit Bas Gitar Dersi #18 [Karışık Nota ve Ritim Çalışmaları]

in #tr2 years ago

20190330_060158.jpg

Bu dersten sonra, basit bir şekilde "Eşlik" yapmaya başlıyor olacaksınız; bas gitar çalmanın ilk adımını atıyoruz. 🏃

Eşlik etmek ne demek?

Diğer enstrümanların çaldığı melodiye ve ritmik yapıya uygun, daha sade melodiler çalmak gibi düşünebilirsiniz.
Gündelik hayattan bir benzetme yapacak olursam "eşliği ve bas gitarı", bir kitaplığa benzetebiliriz:

Kitaplıktaki kitapların her biri ayrımelodilerdir, Eşlik de kitaplığın kendisidir; hepsini toplar ve bir düzene sokar.

IMG_20190330_055759.jpg

Bu aynı zamanda bas gitarın orkestradaki yerini ifade etmek için de uygun bir benzetme olabilir ve bir çok şekilde, farklı benzetmeler de yapabiliriz:

  • Buz dağının görünmeyen yüzü.
  • Çirkin ördek yavrusu.
  • Ağaç kökü...

umutyenilmezmusic-1553915057436.jpg

Bas gitarın müzikteki yeri böylesine güçlüdür işte: Melodiye yapacağı eşlik de basit gibi görünür fakat hiç rehavete kapılmaya gelmez, sağlam olmalıdır basçı, ayakları yere sağlam basmalıdır.

umutyenilmezmusic-1553916829892.jpg

Dışarıdan bakıldığında "iki" nota çalıyorsundur, gerçekte olansa, tüm müziği ayakta tutan ana enstrümanistsindir.

Çalışmalara bunun ciddiyetle yaklaşıp, merakınızı dinç tutup ve bunu sürekli hale getirdiğinizdeyse, çok iyi bir bas gitarist ve müzisyen olmanız kaçınılmazdır.

ℹ️ Aşağıdaki çalışmaları enstruman olmadan da çalışabilirsiniz:

  • Çalınması gereken her bir notayı "ta" hecesiyle seslendirin.
  • Es işaretlerine gelince "es" deyin ya da sessiz kalın.
    Tavsiyem "es" ismini kullanarak çalışın. Bu sayede, susulan yerin geldiği vuruştan emin olur ve bir sonraki nota değerini kaçırma olasılığınız azaltırsınız.

Egsersiz 1

⚠️ Parmak kodlamalarına dikkat

Egzersiz 2

2.png

Egzersiz 3

4.png

Egsersiz 4

3.png

Egzersiz 5

5.png

Egzersiz 6

7.png

Sizi biraz zorlayayım 😎

Egzersiz 7

⚠️ Parmaklar!

IMG_20190330_060923.png

Egzersiz 8

6.png

Egzersiz 9

9.png

Egzersiz 10

Bu egzersiz birçok parçada kullanılan çok standart bir ritim kalıbıdır. Dinlediğiniz parçalarda duymaya çalışın.

10.png

Sort:  

Congratulations @bassline! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!