You are viewing a single comment's thread from:

RE: Borsalara Çağrı Yarışması - [Herkese açık OYLAMA]

in #tr3 years ago (edited)
Öncelikle yarışmayı düzenleyen ve bizi iyi bir amaç uğruna bir araya getiren, (@arafs, @damla, @anadolu, @sauronbey, @jumbot, @murattatar, @keepcalmandread, @peri) kişilere teşekkür ederim.

Oylama kısmına gelirsem, sonradan kimse darılmasın diye önceden açıklamamı yapıyorum, ödül sistemli bir yarışma olduğu için, hak geçmesin diye sevdiğim kişilere imtiyaz vermeden, tek tek okudum. Beğendiğim çalışmaları yazarken dikkat ettiklerim:

  1. Yazı kurumsal firmalara ya da editörlere yazıldığı için: ciddi, sıkıntımızı dile getiren ve karşıdaki kişinin ilgisini çeken bir yazı olmuş mu? diye kontrol ettim.(çünkü, ulaştığım firmaların çoğu, resmen otomatik mesaj atıyor)

  2. Mail attığı veya direkt mesaj şeklinde ulaştığı borsalar ya da eğer haber niteliği taşıyorsa, bu firmaların piyasada bulunan etkin okuyucu kitlesi ve geri dönüşleri dikkate alınmıştır.

Bunlara göre:(Alfabetik Sıra)
@batuhoca
@cyberyunus
@mucar38

Sort:  

çok teşekkür ederim tarafsız değerlendirmeniz ve desteğiniz için hocam. :)

Rica ederim, ben sadece üzerime düşeni yaptım.

Tarafsız değerlendirmeler yaptığın için teşekkür ederim :)

Rica ederim, ben de yarışmaya emek verdiğiniz için teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 57822.35
ETH 4640.60
BNB 623.93
SBD 7.24