Sort:  

Abi, başarılar dilerim, hayırlı uğurlu olsun.

Teşekkür ederim @revan746 sağolasın.

Sağolasın Burak. Teşekkür ederim.

This user is on the @buildawhale blacklist for one or more of the following reasons:

  • Spam
  • Plagiarism
  • Scam or Fraud

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by BaHaDiRK from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

İlgiyle okudum, klavyenize sağlık. Paylaşımların devamını bekliyorum, bol kazançlar.

Okumuş olduğunuz için ben teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda ikinci yazımı paylaşacak vaktim olur. Tekrar teşekkürler.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @bahadirk.

Hayırlar olsun. :)

Bir sonraki yazını bekliyorum.

Tesekkur ediyorum. Insaallah en kisa zamanda

Agzina , hayirli olsun bizde severek takip edecegiz...

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 29 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

Hayırlı olsun

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.032
BTC 23258.70
ETH 1708.41
USDT 1.00
SBD 3.16