You are viewing a single comment's thread from:

RE: Wonderland Eurasia / Ankapark'ta bir gün

in #tr3 years ago (edited)

@damla'nın 'melankolik dramcılar listesi'nden belki bu sayede çıkarım demiştim. (tabi geçici olarak :p)

Mekanı tanıtmadan önce paylaştığın olumsuz yönleri okuyunca yukarıdaki satırların pek de mümkün olabileceğini sanmıyorum, ama olsun her elini attığın işin hakkını sonuna kadar teslim ediyorsun, yüreğine sağlık...

Sort:  

paylaştığın olumsuz yönleri okuyunca yukarıdaki satırların pek de mümkün olabileceğini sanmıyorum

:) kendime göre iyisiyle kötüsüyle anlatmaya çalıştım bazı yerlerde küçük uyarılar ve tavsiyelerde bulundum ki belki gitmeden önce nette araştıran birinin yolu bu sayfadan geçer diye:)

olsun o listede kalmak hoşuma gidiyor zaten:)

çok teşekkür ederim okuyup beğendiğin için🌼

Genelde melankolik kalanlara dramatoloji diye bir bölüm açsak mı acaba? 😃

açsak güzel olmaz mı ya:)

Olur hemen bir ilan yayınlayalım, dramatik yönü tescilli sağlık raporu, yüreğinde ikamet edenlerin ikamet belgeleri, yüreğinin vesikalık fotoğrafını falan isteyecek miyiz? :)

bunları görünce korkmadım değil, ama olmaz ki herkes kaçar:)

O zaman direkt damardan arabesk müzik verelim, o zaman kimse kaçmaz her yer drama :)

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41779.05
ETH 3109.92
USDT 1.00
SBD 4.64