RE: BAYRAMLAR BAYRAM OLSUN...

You are viewing a single comment's thread from:

BAYRAMLAR BAYRAM OLSUN...

in tr •  9 months ago 

Bizim imtihanımız bu sanırım dilerim Allah bizi yalnız bırakmasın başkasına ihtiyacımız yok çok şükür

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!