Tekirdağ Gezimizden

in #tr4 years ago

Merhaba Arkadaşlar,
Boş vakitlerimiz de Evde yatıp pineklemektense yeni yerlere gitmeyi fazlasiyla seven bir arkadas ortamim var 😊😄
Bugün ki planimiz "barbare" baglarini gezip Tekirdağını dolaşmakti ama Barbare bağlari sadece hafta sonu hizmet vermekteymiş. 😒 Ve biz de Resim çekmekle yetindik sadece ve sizlerle paylaşıcam ☺

Fotoğraf 1
20180323_140852.jpg

Fotoğraf 2
20180323_145445.jpg

Fotoğraf 3
20180323_144513.jpg

Fotoğraf 4
20180323_153751-1.jpg

Fotoğraf 5
20180323_165652.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.032
BTC 23123.48
ETH 1701.44
USDT 1.00
SBD 3.21