Şile gezimizden kareler 😊

in #tr4 years ago (edited)

Merhaba Arkadaşlar,
Bugün ki şile gezimizden bir kaç kare paylaşmak istiyorum sizlerle 😊 @slayer10

Foto 1
Screenshot_2018-02-23-21-49-55.png

Foto 2
IMG-20180223-WA0005.jpg

Foto 3
Screenshot_2018-02-23-21-49-47.png

Foto 4
IMG-20180223-WA0007.jpg

Sort:  

Fotograflar cok guzelmis

Teşekkür ederim 😊

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24129.38
ETH 1804.53
USDT 1.00
SBD 3.28