RE: Steem hesabı sahiplerine 160$'a kadar Byteball hediyesi programı...

You are viewing a single comment's thread from:

Steem hesabı sahiplerine 160$'a kadar Byteball hediyesi programı...

in tr •  last year 

byteball:Q5YN4HHNAORDTPPQ45UNV2VNYZGYX7L5

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Çok ilginç bir durum var, birileri steem blockchainini tarayarak byteball adreslerine byte göndererek referansları çalmaya çalışıyor.