İlginç Bilgiler - Mısır Piramitleri!

in #tr4 years ago (edited) • Piramitlerin içerisinde bulunan mumyalarda radyoaktif maddeler bulunduğu için, mumyaları bulan ilk 12 bilim insanı kanserden hayatını kaybetmiştir.

 • Piramitlerin içerisinde radar, ultra sound, sonar gibi aletler çalışmamaktadır.

 • Kirletilmiş (Çamurlu) suyu yaklaşık bir hafta piramitlerin içerisinde bekletirseniz, temizlenmiş olarak bulursunuz.

 • Piramitlerin içerisine süt konulduğu taktirde yaklaşık dört günün sonunda hiç bir şekilde bozulmadan yoğurt olduğunu görebilirsiniz.

 • Bitkiler piramitlerin içerisinde daha hızlı büyümektedirler.


Source

 • Piramitlerin içerisi yazın soğuk, kışın sıcak olur.

 • Büyük piramit olarak bilinen piramit, dört ana yöne göre inşa edilmiştir.

 • Gize piramitleri tahminen Milattan Önce 3000 yıllarında yapılmıştır.

 • Gize piramitleri dünyanın en büyük piramitleridir.

 • Keops’un oğlu Kefren için inşa edilmiş olan piramit tam olarak 136 metredir.

 • Bir piramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya yılda sadece iki defa güneş girmektedir.


  Source

  • En küçük piramit, 62 metredir.

  • Piramitler, hata yapımları sırasındaki gizemi korumaktadır. Piramitler için işçilerin olağanüstü çabaları ile günde 10 metreküp taşı üst üste koydukları varsayılırsa, Keops Piramidinde bulunan yaklaşık 2.5 milyon metreküp taş 250.000 günde üst üste konulabilmektedir. Bu da yaklaşık 684 gün eder. Ancak piramitlerin yapımının 25-30 gün sürdüğü bilinmektedir.

  • Bazı insanlar, piramitlerin yapımında cinlerin de elinin olduğunu söylemektedir.

  • Büyük piramidin tepesi Kuzey kutbunu, çevresi ise ekvatorun uzunluğunu temsil etmektedir.

  • Piramitleri oluşturan taşların her biri yaklaşık 20 tondur.


   Source

   NOT: Tüm Bilgiler İlgincBilgiler.Org (LİNK) Sitesinden Alınmıştır!


   Posted from my blog with SteemPress : http://arif2k.steemblogtr.ovh/ilginc-bilgiler-misir-piramitleri/
Sort:  

WARNING! The comment below by @erudire leads to a known phishing site that could steal your account.
Do not open links from users you do not trust. Do not provide your private keys to any third party websites.

Ulan ne @arudire'ymiş yorumlar onla doldu :D

Enteresan bilgiler. Piramitler büyük gizem barındırıyor gerçekten.

Yorumun için teşekkür ederim @rgirgin. Evet gerçekten gizemli yapıtlar.

This User is on the @buildawhale blacklist for one or more of the following reasons:

• Spam
• Plagiarism
• Scam or Fraud


35474576.jpg
Please show support show your support for @spam-detector by following and upvoting this post.
Thank you for your support.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17017.19
ETH 1258.81
USDT 1.00
SBD 2.16