You are viewing a single comment's thread from:

RE: Borsa Tahmin Yarışması & APPC - 08/06

in #tr5 years ago

Hadi be koyunum(coin !) bas gaza, bak hep dediğinin tersi çıkar diyorlar benim için. Onları yalancı çıkarmanın vakti geldi de geçiyor bile 😄

Ben bu şekilde kazanıyorum arkadaşlar işte, taktiği içerikte de belirttim biraz. Düştükçe alıyorum ve az da olsa çıkınca satıyorum. Tekrar düşerse tekrar alıyorum.

İndikatörleri anlatmaya geçtiğimde daha iyi anlayacaksınız.


Benim tahminim 4222.

Ama çok değil birkaç güne daha fazla kar getirecektir. Ben arada al-sat yaparak karımı arttırıyorum sadece 😄

Sort:  

4220 olsun :)

Hocam bana çok yakın tahminler yapmanız gözden kaçmıyor

Bu sefer herkesinki yakın gibi ama 😄

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 23265.43
ETH 1672.06
USDT 1.00
SBD 2.66