RE: Yüksek Hızlı Trenle hız denemesi

You are viewing a single comment's thread from:

Yüksek Hızlı Trenle hız denemesi

in tr •  2 years ago 

Türkiyedeki trenler güzel ve rahat, yalnız avrupadaki hızlı trenlere göre hızı daha az (300 'den aşaga inmez genelde)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bizimkiler bir anda hızlanamıyor. Abisi yavaş yavaş :)))

Yorumun için teşekkür ederim.