Bu Zaman da Öğrenci Olmak [Cointurk 30. Projesi](alpertr#5117)

in tr •  last year  (edited)

Eskilere göre üniversite okumak daha kolay olsa da inanın şuan da çok zor.
Devlet aylık 470 lira Burs/Kredi imkanı sağlasa da çoğu öğrenci burs gününü iple çekmekte.

basak-erkek-ogrenci-yurdu-2.jpg
Kaynak

Üniversitelerin genelde şehir dışında olmasından dolayı hergün otobüs parası,ev kirası,doğalgaz,yemek,kitap derken bir bakmışız cepler boşalmış.
Devletimizin uygun imkanlarda kyk yurtları olsa da her öğrenciye çıkmamakta.Özel yurtlar ise ateş pahası, ev kiralarından fazla.Bu sebeple öğrenciler ise ev arayışına girmekte.

Bizde geçen sene 4 arkadaş ev tutma kararına varıp ev tuttuk.Fiyat uygun olsun diye boş ev tutup gerek spotçudan olsun, gerek kendi getirdiklerimiz olsun evin eşyalarını tamamladık.Sene sonunda ise elde olmayan sebeplerden dolayı evden çıkma kararı aldık.

Fotoğraf0069.jpg
Öğrenci evi

Aylardan mayıs sınavlar bitmek üzere şehirde ev telaşı!!!
Herkes memleketine gitmeden seneye kalacak yerini ayarlama çabasında.

Bizde evin eşyalarını satmak için eve spotçuyu çağırdık.Bize çok komik bir rakam sundu. Satmadık normal olarak.

Bazı sosyal medya hesaplarına ev eşyalarını koyduk.Şehrin yerli halkı ise öğrencidir ucuza alırız diyip komikten de öte rakamlar sundu.Fakat kendileri satıcı konumunda oldukları zaman öğrenciye 2 kat fazla fiyat veriyorlar!!!

En son bizimle bir kaç öğrenci arkadaş irtibata geçti.Eşyalara bakmak istediler misafir ettik.Normal olarak sürekli pazarlık yapma içerisinler.Maddi anlamda sıkıntı çektikleri belli.

Ev arkadaşlarımızla yaptığımız görüşme sonucu hem Ramazan ayı münasebetiyle hemde öğrenci olmanın zorluğunun farkında olduğumuzdan eşyaları ücretsiz şekilde verme kararı aldık.Fakat tek bir şartımız vardı.Onların da evden çıkarken eşyaları ihtiyaç sahibi olan birilerine ücretsiz şekilde vermelerini istedik.Onlar da kabul ettiler.

Öğrencileri maddi gelir kaynağı olarak görmektense yardım eli uzatmak tavsiyesi ile!

Gelecek proje için Türk halkı olarak yükselen döviz kurlarını düşürebilmek için payımıza düşen görevler nelerdir ? Döviz kurları nasıl yükselir, nasıl düşer konulu proje yazmak isterim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @alpertr.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by alpertr from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.