Steem/BTC [Grafik: 21.04.2019 08:43] Binance

in #tr4 years ago

steem21042019.jpg

STEEM / BİNANCE (21.04.2019 08:43)
SteemBTC Binance verilerine göre akşam bir yükseliş göstergesinden bahsetmiştim.. İlk olarak üst direnç noktasından 865 satoshiden geri döndüğünü görüyoruz ve şuan 815 satoshilere kadar bir geri çekilme oldu.. Alt kısımda 790 desteği duruyor.. Ben yine üst direnç noktasını kırmayı deneyeceğini düşünüyorum
YTD.
İzlemeye devam..

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 22998.84
ETH 1642.85
USDT 1.00
SBD 2.68