Clash of Clans: Level 126

in #tr4 years ago

Screenshot_20190421-213804_Clash of Clans.jpg

Kafa dağıtmak için ara sıra oynadığım oyunumda 126. Level görünüm bu şekilde. Son 5 klan savaşını da kazanarak güzel bir savaş serisi kazanmış durumdayız.

Screenshot_20190421-213937_Clash of Clans.jpg

Pek oyun oynayan birisi değilim bu level e son 3 yıldır ara sıra 10, 15 dakikada olsa vakit ayırmam.. Oyun aslında para tuzağı hızlı büyüyüp gelişmek için para harcamaya teşvik ediyor..

Ama para vermeye gerek yok ara sıra kafa dagıtmak için oynamaya devam... :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22723.71
ETH 1552.56
USDT 1.00
SBD 2.46