Bitcoin , Steem ve indikatörler..

in #tr5 years ago

image
Son zamanlarda piyasa yine çok tuhaf ilerliyor. Yukarı yönlü bir beklenti var ama şuan yatay bir seyir var. Steem ve diğer Alt coinler ise resmen kan ağlıyor.

image

Şu günlerde biraz indikatörlere yoğunlaştım bakalım bir başarı yakalayabilecekmiyim ...steemit de de fiyat düşüklüğünün etkisi midir bilmiyorum ama pek içerik bile eklemek gelmiyor içimden. Ama daha fazla etkin kullanmak da istiyorum bakalım neler olacak :)

İndikatör eğitimlerine devam...

Sort:  

Kısa vadeli işlemlerde indikatörleri dikkatli kullanmak lazım ;)

İndikatörler daha çok teyit amaçlı işe yarıyor. Çünkü sinyaller olay gerçekleştirdikten sonra gelir. Teknik, temel analiz ve piyasa tecrübesi ile birleşip trade stratejileri geliştirmek gerekiyor. Şahsen margin trade haricinde her şeyden uzak duruyorum. Zira margin trade de fiyatlar düşerken de kazanabiliyorum. Ayrıca kaldıraç kullandığım için küçük hareketlerde bile büyük kazanç geliyor.

Congratulations @alkmaar! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22729.54
ETH 1560.97
USDT 1.00
SBD 2.46