Bitcoin'de Yaklaşan Golden Cross Nedir?

in #tr4 years ago

golden cross.png

Örnek bir Golden Cross görseli ekledim.. Son zamanlarda forumlar da ve sosyal medya da bitcoin için yaklaşan Golden Cross'dan bahsedilmekte..

Nedir bu Golden Cross..

50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarıya doğru kesmesi yani üzerine çıkmasına deniyor.
Bu artık düşüş trendinin bittiği çıkışın başlangıcı olarak kabul edilmekte.. Ve ardından iyi yükseliş serisi gelmekte..

Yazıyı hazırladığım sırada ise bitcoin 5424 dolarları gördü.. Umuyoruz 6000 leri hızlıca geçeriz.. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22815.10
ETH 1565.62
USDT 1.00
SBD 2.47