26 Ekim 2018 - Yatırımcılar Sec Etf Kararını Bekliyor...

in #tr4 years ago

Piyasalar bu sıra yatay seyir ediyor.. Bir kaç coin dışında pek bir yükseliş ya da düşüş gözlenmiyor..

Piyasanın lideri Bitcoin'de sabit yatay bir seyir izliyor.. 26 Ekim 2018 tarihinde Sec tarafından Etf'ler ile ilgili bir karar beklenmekte.. Eğer olumsuz bir sonuç çıkarsa yeni bir dip dalgası gelebilir.. Eğer tersi bir durum yaşanacak olursa boğa sezonu bile açılabilir..

Ancak bazı kesimlerden ret ya da erteleme kararı gelebileceği yönünde bilgi akışı da mevcut. Piyasayı yakından takip etmekte fayda var.

image source: 1

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22723.71
ETH 1552.56
USDT 1.00
SBD 2.46