''Dünyada yalnızca iki şey kesindir, ölüm ve vergiler.'' Benjamin Franklin.

in tr •  9 months ago


Bugün biraz vergiden konuşmak istiyorum. Çünkü hissetmesekte birçok vergiyi gizlenmiş şekilde ödüyoruz. Bu konuda bilinçlenmemiz gerektiğini düşüyorum.

Öncelikle vergi nedir? Ne için alınır? Türleri nelerdir bunlardan kısaca bahsedelim.

VERGİ NEDİR?

Vergi genel olarak kamu harcamalarının finansman kaynağı olarak nitelendirilir. Devletin egemenlik hakkına dayanarak, ekonomik, mali ve sosyal amaçlarla kişilerden ve kuruluşlardan ödeme güçlerine göre, karşılıksız olarak aldığı, kanuni ve ekonomik değerlerdir.

VERGİ NASIL ALINIR?

Vergi, devletin veya devletin yetki verdiği organlarca alınır. Ülkemizde vergi koyma yetkisi yasama organına aittir. Yani vergi, resim, harç gibi mali yükümlülükler kanunla koyulup, kanunla değiştirilir.


TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

  • Vergi egemenlik hakkına dayalı alınır
  • Ekonomik ve sosyal amaçlarla alınır
  • Ödeme gücü dikkate alınır
  • Vergi karşılıksızdır ( ödediğiniz vergi kadar kamu hizmeti almayı beklemeden ödersiniz vergiyi) vergi için en önemli özellik gözüyle bakabilir bu maddeye
Vergi ödemek zorunludur.

TARİHSEL GELİŞİMİ

Vergi, devlet kavramı kadar eski bir tarihe dayanır. Devlet yapılanmasının başladığı günlerden başlamıştır vergi. Tabi dönemine göre birçok farklılığa uğramıştır.

Mübadele henüz yokken vergi bedensel katkılarla ödenmekteydi. Mübadele dönemine geçildiğinde artık mal ile ödeme başladı. Paranın kullanılmaya başlamasından sonra parayla yerine getirlmeye devam edildi vergi ödemeleri.

Osmanlı döneminde ; zekat, öşür, cizye, haraç şeklinde alındı.

ZEKAT: islam dininin şart koştuğu bir vergidir. Altın, gümüş, hayvanlar, defineler gibi konulardan alınır.

ÖŞÜR: tarım ürünlerinden alınan bir vergidir.

CİZYE: Müslüman olmayan erkeklerin askerlikten muaf olmak için ödedikleri bedeldir.

HARAÇ: fethedilen toprakların kullanım hakkının fetih öncesi orada yaşayan halka bırakılması karşılığı anın vergidir.


GÜNÜMÜZDE VERGİ

Verginin birçok tasnifi var. Biz konularına göre tasnifini inceleyeceğiz bugün.

1- Gelir vergisi: gelir vergileri kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi olarak ikiye ayrılıyor. İkisininde konusu gelirdir. Ama mükellefler farklıdır. Gerçek kişilerden alınan vergilere ‘’ gelir vergisi’’ , kurumlar gelirlerinden alınan vergilere ise ‘’kurumlar vergisi’’ denir. Günümüzde vergiler arasında en büyük paya sahip olan gelir vergisidir.

2- Servet vergileri: kişi veya kuruluşların sahip oldukları ekonomik değerlerin hepsini ifade eder. Servetin geliri ile karşılanan vergilere ‘’görünüşte servet vergisi’’ denir. Servetin geliri ile karşılanamayan vergilere ‘’gerçek servet vergisi’’ denir.

3- Harcama vergileri: yükümlülerin gelir ve servetlerini tüketim ihtiyacı ile elden çıkarmaları nedeniyle alınan bir vergidir. Objektif bir karaktere sahiptir (yükümlülerin ailevi, şahsi hiçbir durumları dikkate alınmaz). Ülkemizde iki temel harcama vergisi vardır. Bunlar Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisidir.

Bugün yüzeysel şekilde bahsettiğim vergileri önümüzdeki günlerde daha ayrıntılır şekilde sizlere hazırlayıp sunmayı düşünüyorum.

Okuduğunuz için teşekkürler

kaynak: 1 2 3


Posted from my blog with SteemPress : http://alkanreyhan.steemblogtr.ovh/2018/07/12/dunyada-yalnizca-iki-sey-kesindir-olum-ve-vergiler-benjamin-franklin/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!