OmiseGo ve geleceği hakkında [Cointurk 29. Projesi] (@akifane#1487)

in #tr6 years ago
Kripto para nedir?

Crypto ve currency kelimelerinin harmanlanmasıyla oluşan cryptocurrency ifadesi, kripto yani şifreli para demektir. Kripto para, sanal ortamda kullanılan, hiçbir merkeze bağlı olmayan paralardır.
Şifrelerle saklanan sanal cüzdanlardan yine şifreler yardımıyla çekilip kullanıldığından böyle isimlendirilmiştir.

Kripto paralar gerçek para birimleri gibi harcanıp, ödeme olarak kabul ediliyor kişiler ve kurumlar tarafından. Dolar, Euro, Türk Lirası gibi basılı değildir. İlk kripto para 2009'da çıkarılan Bitcoin'dir. Onun talep görmesinden sonra yeni kripto paralar da çıkarılmıştır.

Avrupa Birliği komisyonu başkan yardımcısı Valdis Dombrovskis şöyle der; "Kripto paralar geleneksel mânâda para birimleri değildir, kıymetleri hakkında bir garanti yoktur ve ciddi derecede spekülasyona maruz kalırlar."

Kripto paranın tarihi

Yukarda bahsettiğim gibi, ilk kripto para 2009 yılında Satoshi Nakamato'nun bulduğu Bitcoin'dir. Bitcoin'in değer görmesiyle piyasaya zaman içinde Ethereum, Ripple, Litecoin gibi kripto paralar çıkmıştır.

Piyasada çok sayıda kripto paranın bulunması ve bunlardan bazılarının scam coin olmasından dolayı, devletler bazı kısıtlamalara gitmiştir. Şu sıralar biraz düşüş yaşansa da tekrar o parlak günlerine dönecektir. Kaynak

Kaynak

OmiseGo Coin nedir?

Tayland, Endonezya, Singapur ve Japonya'da 2013 yılında faaliyete geçen Omise'nin; 2017'de piyasaya sürdüğü bir kripto para birimidir.

Aynı zamanda Güneydoğu Asya merkezli kullanıcıları hedefleyen ilk kripto platformudur.

Kısa adı OMG olması nedeniyle tüm dünyadaki yatırımcılar ve girişimciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Çünkü OMG İngilizce Oh My God cümlesinin kısa hâline benziyor.

Kaynak

OmiseGo merkezi olmayan ödeme platformu sunan Ethereum tabanlı ve girişim destekli bir ödeme şirketidir. Ethereum altyapısını ve teknolojisini kullanarak, bankasız bankacılık gibi hayli ilginç bir amaç edinmiştir.

Banka hesabını kapat (Unbank the Banked) sloganıyla pazara girmiştir.

Kullanan kişilere pratik, çabuk, az maliyetli ve güvenebilecekleri bir ticaret yapma imkanı sunar. Bunu yaparken de akıllı sözleşme kodu fonksiyonuna sahip ERC-20 kullanmaktadır.

OmiseGo Coin'in özellikleri nelerdir?

 • Kolay, çabuk ve güvenilir şekilde ticaret yapılmasına olanak sağlayan bir bankacılık hesabıdır.
 • ‎Düşük maliyetle anında transfer yapılır.
 • Kullandığı teknoloji sayesinde banka görünümünde olmasına rağmen, paranın kontrolünü kullanıcılarına veren bir sisteme sahiptir. Kısaca bankasız bankacılık diyebiliriz.
 • ‎Banka hesabına ihtiyaç duyulmaz.
 • ‎Merkezi bir yapıya bağlı değildir.
 • ‎Güvenlik için proof of stake (PoS) sistemini kullanmaktadır.
 • ‎Kullanıcıların yaptığı tüm işlemler blok zincirinde saklanır. Bu sayede hackerlara karşı korunmuş olur.
 • ‎Nakit akışının sürekliliğine sahip bir mekanizmadır.
 • ‎Kendine has otomatik takas yöntemi ve mesaj sistemi vardır.
Kullanım alanları

 • Havale ve bordro işlemi
 • ‎Sadakat puanları
 • ‎Tedarik zinciri finansmanı
 • ‎Mobil bankacılık sistemi
 • ‎Hediye kartları
OmiseGo Coin'in geleceği

OmiseGo'nun çıkış noktasına, hedeflerine, çalışma gayretine ve yatırımlarına baktığımızda yeni bir kripto birimi olmasına rağmen geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum.

Kaynak

Omise'nin Güneydoğu Asya'da geniş bir ağa sahip ödeme servisi olduğunu baz aldığımızda, gelecekte de iyi bir şekilde kullanılmaya devam edecektir. Şu anda bile McDonald's, Alipay ve Alibaba şirketleriyle işbirliği hâlinde.

Kaynak

Omise ve OmiseGo'nun Güney Kore'nin en büyük ikinci bankası olan Shinhan Bank ile ortaklık sözleşmesi yaptığı duyuruldu. Bu ortaklık sayesinde Shinhan Card'ın dijital ortamda sunduğu ayrıcalıkları daha da ileriye taşımayı amaçladığı bildirildi. Yeni ortaklıkların da yolda olduğu belirtildi.

Kripto para analisti Joseph Young bu ortaklığın OmiseGo için büyük bir başarı olduğunu söyledi.


Yeni projenin 19 Mayıs ve Atatürk ile ilgili olmasını isterim. Okuduğunuz için teşekkürler.

Sort:  

Coins mentioned in post:

CoinPrice (USD)📈 24h📉 7d
BTCBitcoin8500.230$1.85%-1.31%
ETHEthereum709.907$-0.16%-1.61%
LTCLitecoin136.286$-0.32%-4.4%
OMGOmiseGO12.768$1.33%-8.22%
XRPRipple0.691$0.7%-6.34%

This post has received a 0.35 % upvote from @drotto thanks to: @akifane.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67020.32
ETH 3084.67
USDT 1.00
SBD 3.70