Hayatın ahengini yakalamak

in tr •  last year 

image

Bazen yol kenarında insanlara tepeden bakan bir küçük ev olmak istersin, yalnızlığını unutursun gelen geçen arabalarla...
Hayatlarını düşünür


acaba nereye gidiyorlar, nereden geliyorlar...


mutlu bir gün mü geçirdiler bir düğünden dönüyorlardır belki ya da hüzünlü ve telaşlı şekilde yakınlarının cenaze törenine yetişmeye çalışıyorlardır...

Hayat da tam olarak bu değil mi zaten?
İyi ve kötü | mutlu ve üzgün zamanlara sıkıştık belki de aralardaki grilikleri göremiyoruz...

Hayatı bir tutam tuzla beraber birkaç bardak şeker eklenen, yanında ekşilik verecek birkaç damla limon suyu ve çıtırlık katacak bir yemek kaşığı sirkenin de olduğu bir tatlı olarak düşünürsek tüm zıt tatların belli bir ahenkle yer alarak bir bütün olduğunu, bir lezzet cümbüşü olduğunu görebiliriz.

Hayatta her şey var önemli olan bizim hangi tarafa baktığımız ve baktığımızda neler gördüğümüzdür...

image

Güzel günler görebilmek dileğiyle...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @akifane! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!