Bir yağmur sonrası

in tr •  last year 

image

Yağmurun o eşsiz sesinden ve toprağın mis kokusundan sonra sokakta yürümeye bayılıyorum. Sanki doğa yeniden canlanmış, temizlenmiş ve tazelenmiş gibi geliyor. Belki de biz kirlendik de tek masum kalan bitkiler ve hayvanlardır kim bilir...

Çam ağaçlarının dört mevsim dökülmeyen yapraklarının birçok kuşa yuva olması ve onları tıpkı bir anne gibi kanatları altına alarak sarıp sarmalaması çok etkiliyor beni. Karlı ve soğuk havalarda sığınılacak bir liman ve düşmanlardan saklanılacak bir sığınak oluyor.

İçimden geçenleri yazıyorum, çektiğim bu fotoya bakınca o mutlu günlere gittim ve hep orada kalmak istedim:(

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by akifane from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

TR Liste, Steemit Türkiye'nin başlatmış olduğu bir kürasyon projesidir. TR Liste her gün, gönüllü değerlendirmen ekibimiz tarafından Steemit Türkiye Discord Kanalında değerlendirilen kaliteli yazılar arasından, en yüksek puan alan 3 yazıyı ve 1 fotoğrafı, TR Liste Curation Trail'i ile oylayarak destek olmaktadır.


"trliste" etiketini yazınıza ekleyerek siz de TR Listenin desteğini alabilirsiniz. TR Liste kuralları ve nasıl seçileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu konuyu okuyabilir
ve Steemit Türkiye Discord Kanalı ndan bize ulaşabilirsiniz.